Cultuurshock

This is a review in Dutch (via Google translate, with a little editing), in which the reviewer concludes:

"I suspect this book will be especially useful for those who are still looking, for people who want to be open to the fact that science has arisen only since the Enlightenment and the Bible by definition will not answer to the standards of modern science (just as the Gospels do not meet today's standards of historiography). Rau tries to give a fair and balanced picture. He thus creates a platform for encounter between different theories arise and does so in a very honest way.

This book is a must for anyone interested in the debate."

 

Or in the original:

Ik vermoed dat dit boek vooral zal handig zijn voor zij die nog op zoek zijn; voor mensen die willen openstaan voor het feit dat wetenschap pas sinds de Verlichting is ontstaan en de Bijbel dus per definitie niet aan de normen van hedendaagse wetenschap zal beantwoorden (net zoals de evangeliën bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de hedendaagse normen van geschiedschrijving). Rau probeert een eerlijk en gebalanceerd beeld te geven. Hij creëert daardoor een platform voor ontmoeting tussen verschillende ontstaanstheorieën en doet dat op een heel eerlijke manier.

Dit boek is dan ook een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in het debat."

Read the full review at:
http://cultuurshock.net/boeken/mapping-the-origins-debate-gerald-rau/